ANKET VE ARAŞTIRMA OTOMASYONU

E-anket, kurum ve kuruluşların müşterileri veya personeli-öğrencileri gibi hedef kitlelerinin tümü veya belirli bir örneklem ile belirlenmiş kesiminden bilimsel ve teknolojik imkanları birleştirerek beklentilerini, memnuniyetlerini, düşünce ve görüşlerini, değerlendirmelerini alan ve bu veriler sonucunda istenilen rapor ve istatistikleri bilgiye-veriye çeviren web tabanlı araştırma ve anket programıdır. 
 

Kurumsal, akademik ve sektörel ihtiyaçlara yönelik tasarlanan, farklı alanlara göre hazırlanan e-anket ile en kısa sürede, her konudaki araştırma ve değerlendirme çalışmaları sonuçlanmakta, sonraki süreçlerde atılacak adımlarda, planlamalarda, ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesinde, çalışan ve personelin, hedef kitlenin ihtiyaç, görüş ve önerileri belirlenebilmekte, elde edilen veriler şirketler ve kurumlar için yol gösterici rol oynamaktadır. 

E-Anket'in  belirlemiş olduğu veri toplama, değerlendirme, örneklem belirleme ve etik değer kriterleri dikkate alınarak yapılandırılan, ihtiyaç duyulan bilgiye, veriye ulaşmak, hedef kitleyi tanımak, memnuniyet ve beklentileri anlamak için sağlıklı ve hızlı çözümler sunar.