DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ (WMS)

WMS yazılımları, tedarik zincirinin önemli halkalarından biri olan depo ve dağıtım merkezlerindeki stok, ekipman, işgücü kaynaklarının ve lojistik süreçlerinin bir bütün olarak yönetimini sağlamaktadır. WMS, barkod ve RF iletişim teknolojileri ile birlikte kullanıldığında depolama ve dağıtım lojistik verimini azami seviyeye çıkarabilmekte ve dağıtım kanallarının etkin yönetiminde rekabet avantajı yaratmaktadır.

(WMS) Depo Yönetim Sistemlerinin tasarımı, oluşturulması veya hazır yazılımların seçilmesi, uzmanlık isteyen kritik bir yatırımdır. SELCO, geliştirmiş olduğu metodoloji ile, dağıtım merkezinizdeki lojistik süreçlerin otomasyona geçiş planlarını hazırlamakta ve ihtiyacınız olan WMS yazılımının seçiminde ve uygulamaya alınmasında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Depo Yönetim Sistemlerinin Avantajları

  • Stok sayımının doğru ve hızlı yapılması

  • Hatasız mal kabul ve sevkiyat

  • Sipariş kontrollü sevkiyat yapılabilmesi

  • Adres takibi ile depo içinde malzeme yerinin tespit edilebilmesi

  • Radyo Frekanslı el terminalleri sayesinde bilgisayar ve evrak kullanmadan işlemlerin yapılabilmesi

  • Barkod ve el terminali ile depo hareketlerinin hızlı yapılabilmesi

  • Her türlü ticari programla entegre olması ve yapılan işlemlerin otomatik olarak ticari programa aktarılması

 

Neden Depo Otomasyon Sistemi..?

 

Ticari Yazılımlar veya ERP olarak adlandırılan Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerinde depo yönetimi konusunda temel bazı olanaklar bulunmaktadır. Başta depo ile ayrıntılı depo yeri (yer, raf, kutu veya konteyner gibi ayrıntılı yer tanımları) yapılabilmekte ve depoya alınan stokların bu şekilde tanımlanmış yerlere konulması, yer bazında malzeme çekilmesi ve yer bazında stok miktarı izlenmesi, karantinalı yer tanımları ile bu alandaki stokların kullanımlarının engellenmesi gibi konuları desteklemektedir. Ayrıca, birden çok depo bulunması halinde, anılan işlemleri her depo için ayrı ayrı yapılabilmekte ve depo bazında stok takibi yapılabilmektedir.

Depoların büyümesi, işlemlerinin çoğalması ve karmaşıklaşması durumları ile depo otomasyonu sistemlerinin uygulandığı depolarda, Kurumsal Kaynak Planlaması içindeki depo yönetimi fonksiyonları yeteri kadar destek sağlayamamaktadır.
Depo Yönetim Sistemleri (WMS-Warehouse Management Systems)yazılımları ile karşılanabilmektedir.
 

Eski depo yönetim sistemleri, işlevsel olarak stok kabulleri, siparişlere stok tahsisleri ve stok çıkışları, mevcut stokların istiflenmesi ve korunması operasyonlarına odaklanmış sistemlerdir. Bugün depolar küçük üretim operasyonları da dâhil olmak üzere daha kapsamlı hizmetlerin yerine getirildiği yerler olmuştur. Gelişen depo işlevselliği ve teknolojilerine destek vermek üzere geliştirilmiş olan Depo Barkod Yönetim Sistemi Yazılımlarının bazı önemli işlevsellikleri şöyle sıralanabilir.