SIOMES ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMİ

SIOMES

Günümüzde Dijital Dönüşüm, işletmelerin rekabet koşullarına uyum sağlayabilmesi için, bir opsiyon olmaktan çıktı ve olmazsa olmazların arasında yerini aldı. Dijital dönüşümün merkezinde de MES (Manufacturing Execution System / Üretim Yönetim Sistemleri) yer almaktadır. İş istasyonlarından; çalışanlar, sensörler veya IOT (Internet of Things / Nesnelerin interneti) cihazlar aracılığı ile anlık olarak toplanan veriler, izleme, yönetim, raporlama amacı ile kullanılmaktadır. Toplanan bu veriler ile iş istasyonlarının performansı, kalitesizlik, darboğazlar, duruşlar analiz edilebilir ve tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için aksiyon alınabilir. Bu sayede rekabetçi, etkin ve karlı işletmeler açığa çıkmasını sağlar.
SIOMES Üretim Yönetim Sistemi Yazılımı ’nın temel hedefi işletmelerin Dijital Dönüşümlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

http://www.siomes.com